မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး မင္းဘူးခရုိင္ ျပည္ခုိင္ျဖိဳးပါတီ ခရုိင္လူငယ္ေတြ႔ဆုံပြဲအခမ္းအနား က်င္းပျပဳလုပ္

 

မင္းဘူး မတ္ ၂၀

မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး မင္းဘူးခရုိင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီခရုိင္လူငယ္ေတြဆုံပြဲအခမ္းအနားကုိ မင္းဘူးခရုိင္ျပည္ခုိင္ျဖိဳးပါတီရုံးတြင္ ယေန႔နံနက္ဆယ္နာရီတိတိအခ်ိန္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။ေရွးဦးစြာခမ္းအနားတြင္ ခရုိင္အတြင္းငါးျမိဳ႕နယ္လူငယ္မ်ားမွ နုိင္ငံေတာ္သီခ်င္းသီဆုိျခင္းပါတီသဓိဌာန္ရြတ္ဆုိျခင္းျဖင့္ အခမ္းအနားကုိဖြင့္လွစ္ခ့ဲပါသည္။ထုိ႕ေနာက္မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးျပည္ခုိင္ျဖိဳးပါတီ ဥကၠဌ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေဌး တုိင္းအတြင္းေရးမွဴးဦးဆန္းညြန္႔ေအာင္တုိင္းပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးဟန္ေမာင္ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးလူငယ္တာဝန္ခံဦးေက်ာ္သူဦး တုိင္းပါတီေကာ္မတီဝင္ဦးေအာင္နုိင္ နွင့္ မင္းဘူးခရုိင္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား မင္းဘူးျမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌနွင့္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ပြင့္ျဖဴျမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌနွင့္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ငဖဲျမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌနွင့္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားေစတုတၱရာျမိဳ႕နယ္ဥကၠဌနွင့္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား စလင္းျမိဳ႕နယ္ဥကၠဌနွင့္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား မင္းဘူးခရုိင္အတြင္းရွိငါးျမိဳ႕နယ္မွ လူငယ္ေကဒါမ်ား စုံစုံညီညီတက္ေရာက္ခ့ဲၾကပါသည္။

ေရွးဦးစြာအခမ္းအနားကုိ ခရုိင္အတြင္းငါးျမိဳ႕နယ္မွလူငယ္ေရးရာေကာ္မတီဥကၠဌမ်ားမွ တက္ေရာက္အင္အားမ်ားကုိ တင္ျပၾကပါသည္။ထုိ႔ေနာက္အခမ္းအနားတြင္ တုိင္းပါတီဥကၠဌေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေဌးမွ လမ္းညႊန္အမွာစကားေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ဆက္လက္၍ တုိင္းပါတီလူငယ္ေရးရာေကာ္မတီဥကၠဦးေက်ာ္သူဦးမွအမွာစကားေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ထုိ႕ေနာက္တုိင္းပါတီေကာ္မတီဝင္ဦးဟန္ေမာင္မွစည္းရုံးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိေဆြးေႏြးခ့ဲပါသည္။

ဆက္လက္၍မင္းဘူးခရုိင္ပါတီေကာ္မတီဝင္ဦးစန္းယုနုိင္မွ နူတ္ခြန္းဆက္အမွာစကားေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ခရုိင္လူငယ္ေရးရာေကာ္မတီဥကၠဌဦးစိန္ေရႊမင္းမွ ခရုိင္လူငယ္ေတြ႔ဆုံပြဲျပဳလုပ္ရသည့္အေၾကာင္းအရင္းနွင့္ပါတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပ ခ့ဲပါသည္။

ထုိ႔ေနာက္ မင္းဘူးခရုိင္အတြင္းငါးျမိဳ႕နယ္လူငယ္မ်ားမွအကအလွမ်ားျဖင့္ေဖ်ာ္ေျဖခ့ဲျပီး ေန႔လည္ ၁၂နာရီအခ်ိန္တြင္အခမ္းအနားပထမပုိင္းအစီအစဥ္ျပီးဆုံးခ့ဲပါသည္။

Linn Zaw Aung