ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ႏုိင္ငံေရးစီမံခန္႔ခြဲမွဳ (ဆင့္ပြား) သင္တန္း ဖြင့္လွစ္က်င္းပ

 

(19.3.2018) ရက္ေန႔ ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပေသာ နိုင္ငံေရးစီမံခန္႔ခြဲမွဳ (ဆင့္ပြား) သင္တန္းကို နံနက္ (9:00) နာရီတြင္က်င္းပၿပီး မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ တိုင္းျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုး၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး တိုင္းေဒသႀကီးပါတီေကာ္မတီ ျမင္းၿခံခရိုင္တာဝန္ခံနွင့္ ျမင္းျခံခရိုင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌ ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္ႏွင့္ ခရိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီဥကၠဌႀကီး ဦးကိုကိုႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ရပ္/ေက်းဥကၠဌမ်ားနွင့္ သင္တန္းသား (၁၀၀) တို႕တက္ ေရာက္ခဲ့ၿပီး သင္တန္းအဖြင့္အမွာစကားကို မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုးမွ အဖြငိ့အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။