ေခ်ာက္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး အိုးဘိုမီးေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားအား ဆန္ႏွင့္ေငြလွဴဒါန္း

 

ေခ်ာက္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးဝင္းႏိုင္ဦး၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းလိႈင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ စည္းမွဴးမ်ားမွ မေကြး တိုင္းေဒသႀကီးျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ လွဴဒါန္းေသာ တစ္အိမ္ေထာင္ လွ်င္ ဆန္ရွစ္ျပည္ႏွင့္ ဆန္ျပည္ ၁၆ဝ၊ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီမွ တစ္အိမ္ေထာင္လွ်င္ ေငြက်ပ္ ၁ဝဝဝဝ ႏႈန္းျဖင့္ က်ပ္ ႏွစ္သိန္းတို႔ကို ဆားလယ္ေက်းရြာအုပ္စု အိုးဘိုရြာ မီးေဘးသင့္ အိမ္ေထာင္စု ၂ဝ အား မတ္ ၁၈ ရက္တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ သြားေရာက္လွဴဒါန္းေပးအပ္ခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏြယ္နီႏိုင္(ေခ်ာက္)