ဂန္႔ေဂါခရိုင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးနွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ားလုပ္ငန္းညႇိႏွဳိင္းအစည္းေဝးျပဳလုပ္

 

ဂန္႔ေဂါခရိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၏ လုပ္ငန္းညႇိႏွိဳင္းအစည္း အေဝးအား ၁၈.၃.၂၀၁၈ ရက္ေန နံနက္ ၉ နာရီမွ ၁၂ နာရီအထိ ဂန္႔ေဂါခရိုင္ပါတီရံုးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ မေကြးတိုင္းပါတီေကာ္မတီဝင္ ဂန္႔ေဂါခရိုင္ တာဝန္ခံ ဦးဝင္းျမင့္ေမာင္ တက္ေရာက္ၿပီး အစည္းအေဝးတြင္ ပါတီ၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနွင့္ ခရိုင္အတြင္းရွိ ဂန္႔ေဂါ၊ ထီးလင္း ၊ ေဆာၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ခရိုင္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားအား ပြင့္လင္းစြာေဆြးေႏြးၾကပါသည္။
ယခုနွစ္ေႏြရာသီတြင္ ခရိုင္ပါတီမွ ႀကီးမွဴးက်င္းပမည့္ အေျခခံကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း ၊ English Grammar သင္တန္း၊ နွင့္Mobile Software & Hardware သင္တန္းမ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ ခရိုင္ပါတီဘ႑ာေရးမွဴး ဦးေအာင္စိုးမင္းမွ ရွင္းလင္းတင္ျပ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

ဂန္႔ေဂါခရိုင္ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးနွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ