ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ရပ္/ေက်းပါတီဥကၠ႒မ်ား တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ လစဥ္ပံုမွန္အစည္းအေဝးက်င္းပ

 

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးျဖဴးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္စုပါတီ ဥကၠ႒မ်ား တာဝန္ေပးအပ္ပြဲႏွင့္ လစဥ္ပံုမွန္အစည္းအေဝးကို ယေန႔ နံနက္ ၉နာရီခြဲက ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ႐ံုးတြင္က်င္းပခဲ့ရာ ေတာင္ငူခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးတင္စိုး၊ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္ ခ႐ိုင္တာဝန္ခံဦးေထြး ၾကည္၊ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ဦးခင္ေမာင္စိုး၊ဦးကိုကိုေက်ာ္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး(ၿငိမ္း)ႏွင့္ ရပ္ ကြက္ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားမွ ယခင္ စည္း႐ံုးေရးမွဴးမ်ား၊ တြဲဖက္စည္း ႐ံုးေရးမွဴးမ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ား စုစု ေပါင္းလူအင္အား၁၅ဝေက်ာ္တက္ ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အစီအစဥ္အရ ႏိုင္ငံေတာ္အလံ ကိုအေလးျပဳ၍ ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္း သီဆုိကာ အခမ္းအနားကို စတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၾကၿပီး ေတာင္ငူခ႐ိုင္ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒က အဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားျခင္းဦးကိုကိုေက်ာ္ (ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး-ၿငိမ္း)က ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစံုအေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ အႏိုင္ရရွိေရးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ျဖိဳးေရး စည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုရွင္းလင္း ေျပာၾကားျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးေတာင္ငူ ခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒တို႔က ေဒသအလိုက္ရပ္ကြက္ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားအား ပါတီဥကၠ႒ တာဝန္ေပးခန္႔အပ္လႊာမ်ားကို ေပး အပ္ခဲ့ရာ ရပ္/ေက်းဥကၠ႒မ်ားက လုပ္ငန္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္ သက္၍ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက သည္။

ဆက္လက္၍ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္ျပည္ ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠ႒ဦးခင္ေမာင္စိုးကၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ၏လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပေဆြးေႏြး ကာ နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာၾကား ၿပီး အခမ္းအနားကို နံနက္ ၁၁ နာရီတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ႐ုပ္သိမ္း ခဲ့သည္။

ေက်ာ္ေဆြဝင္း(ေရႊအင္း)