ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ တိုက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူမ်ားသို႕ ဆန္ (၁၀) အိတ္သြားေရာက္လွဴဒါန္း

 

(15-3-2018) ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) လာရွိဳး – နမၼတူ လမ္းအပိုင္း နမၼတူၿမိဳ႕နယ္ နားဆိုင္းေက်းရြာအုပ္စု နမ့္ကတ္ေက်းရြာနွင့္ (၁၉) မိုင္ ေက်းရြာ မ်ားမွ တိုက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူအိမ္ေထာင္စု (၄၃) စုလူဦးေရ (၁၄၁) ဦးတို႕ ေ ခတၱေျပာင္းေရြ႕ ေနထိုင္ေသာ လားရွိဳးၿမိဳ႕နယ္ လြယ္ေတာက္ေက်းရြာရွိကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးျဖဴစင္ေမတၱာမူႀကိဳေက်ာင္းေဆာင္သို ့ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက လွဴဒါန္းသည့္ ဆန္(၁၀) အိတ္ကို ျပည္နယ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ီေကာ္မတီအဖြဲ႕တို႕ သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

Crd;