လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ခ်ိကယ္ေက်းရြာအုပ္စု ေဒါတျခား (ကယား) ရြာ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု

 

လိြဳင္ေကာ္ မတ္ ၁၅

လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီခြဲတြင္ ခ်ိကယ္ေက်းရြာအုပ္စု ေဒါတျခား(ကယား) ရြာ လူငယ္ရိပ္သာ၌ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုသည္။
ယင္းသို႔ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ လိြဳင္ေကာ္ခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီဝင္ႏွင့္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဥကၠ႒တို႔က ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေရွ႕ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ပါတီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ ပါတီ မူဝါဒမ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ား သိသင့္သိအပ္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး အစရွိေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအား အက်ယ္တဝင့္ေဆြးေႏြးၿပီး ပါတီဝင္လက္ထဲသို႕ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီမွ ထုတ္ေဝေသာ သတင္းစာမ်ား၊ ဂ်ာနယ္မ်ား ေပးအပ္ေဝငွသြားကာ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြေပးအပ္ခဲ့သည္။
အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ လိြဳင္ေကာ္ခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးစူးရယ္၊ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေရႊႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေဒါတျခား (ကယား) ရြာရွိ ပါတီဝင္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ား စုစုေပါင္းအင္အား ၁ဝဝ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

မေမာင္(ခ်ိကယ္သူ)