ထီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ အုန္းေတာေက်း႐ြာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ရပ္ေက်းပါတီဥကၠဌတာ၀န္ေပးအပ္ပြဲႏွင္ ့နယ္ေျမညွိႏွိဳင္းအစည္အေဝးပြဲက်င္းပ

 

ထီးလင္း၊ မတ္ ၁၅
ထီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ အုန္းေတာေက်း႐ြာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ရပ္ေက်းပါတီဥကၠဌတာ၀န္ေပးအပ္ပြဲႏွင့္ နယ္ေျမညွိႏွိဳင္း အစည္အေဝးပြဲက်င္းပရာ ဂန္႔ေဂါခရိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌ ဦးသိန္းေဆြ၊ ခရိုင္အမ်ိဳးသမီးေရးရာတာဝန္ခံ ေဒၚႏြဲ႕ႏြဲ႕စမ္းတို႔ႏွင့္အတူ ထီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးခင္ေမာင္ေဌးႏွင့္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး နယ္ေျမအတြင္းရွိ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုၿပီး ပါတီ၏ ၂၀၂၀ ေအာင္ႏုိင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးနွင့္ဖြဲ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဂ န္႔ေဂါခရိုင္