စပါးတိုက္စစ္မွဴး ဆြန္ဟြမ္မင္ ကိုရီးယားျပန္၍ စစ္မႈထမ္းဖြယ္ရွိ

စပါးမွေတာင္ကိုရီးယား တိုက္စစ္မွဴး ဆြန္ဟြမ္မင္သည္ မိခင္ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ကာစစ္မႈထမ္းရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏွစ္ရာသီၾကာ     ေဘာလံုးကစားႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။

ေတာင္ကိုရီးယား ဥပေဒအရ အသက္ (၂၈) ႏွစ္မျပည့္မီ စစ္မႈထမ္းရန္ လိုအပ္သျဖင့္ ဆြန္ဟြမ္မင္ (၂၅) ႏွစ္ သည္၂၀၁၉-၂၀ ႏွင့္ ၂၀၂၀-၂၁ ေဘာလံုးရာသီမ်ားတြင္ ေတာင္ကိုရီးယားသို႔ ျပန္၍ မျဖစ္မေန စစ္မႈထမ္းေဆာင္ ရမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ၎အေနျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ေသာ စစ္တပ္၏ ဌာနအေပၚ မူတည္၍ ၂၁ လႏွင့္ ၃၆ လၾကာ စစ္မႈထမ္းကာလ သတ္မွတ္ထားသျဖင့္ စပါးသည္ ၎ကိုလက္ လႊတ္ရမည့္ကာလမွာ ဆြန္ဟြမ္မင္၏ ေရြးခ်ယ္မႈအေပၚ မူတည္ေနသည္။

သို႔ေသာ္ ႏုိင္ငံတကာအားက စားၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ထူးထူးျခားျခား စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ေသာ လူငယ္ကစားသမားမ်ား အတြက္ ႁခြင္းခ်က္တစ္ခု ရွိေနသည္။

၁၉၉၂ ဇူလိုင္ ၈ ရက္က ေမြးေသာ ဆြန္သည္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ တြင္ (၂၈) ႏွစ္ျပည့္မည္ျဖစ္ၿပီး ေတာင္ကိုရီးယားက စစ္မႈထမ္းရန္ ေခၚယူပါက ႏွစ္ရာသီစာ ေဘာလံုးႏွင့္ ေဝးေနႏိုင္သလို ၎အေနျဖင့္ ႐ုရွားကမၻာ့ဖလား၊ အာရွၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ အာရွဖလားတို႔၌ ေျခစြမ္းျပ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ပါက ႁခြင္းခ်က္ျဖင့္    ေဘာလံုးဆက္လက္ ကစားခြင့္ ရွိမည္ျဖစ္သည္။    

ျမ၀တီ