လူငယ္မူဝါဒႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စာတမ္းျပဳ စုေပါင္းေဆြးေႏြး

 

ရန္ကုန္ မတ္ ၁၃

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အေရွ႕ပုိင္းခ႐ုိင္ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ အစည္း အေဝးခန္းမတြင္ ယေန႔ မြန္းလြဲ ၁နာရီမွစတင္၍ ခ႐ိုင္အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚဇာျခည္လင္း၊ ခ႐ိုင္လူငယ္တာဝန္ခံ ေဒၚယဥ္ေခ်ာလိႈင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ မ်ားမွ လူငယ္တာဝန္ခံမ်ားစုေပါင္း၍ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လူငယ္ညီလာခံတြင္ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္အတြက္ လူငယ္မူဝါဒႏွင့္ေရွ႕ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိစာတမ္းျပဳစု၍ စုေပါင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား က်င္းပခဲ့ၿပီး လူငယ္မ်ားအနာဂတ္ဘဝသာယာလွပေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ တက္ေရာက္လာေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ေအးမင္းေဇာ္(ေျမာက္ဥကၠလာ)