ရွမ္းေျမာက္ မိုးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္စု ဥကၠဌ တာဝန္ေပးအပ္ပြဲက်င္းပ

 

ရွမ္းေျမာက္ မိုးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္စု ဥကၠဌ တာဝန္ေပးအပ္ပြဲကို ၁၃.၃.၂၀၁၈ ရက္ေန႔ နံနက္ (၉း၃၀) နာရီတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းျဖင့္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။
အခမ္းအနားသို႔ မိုးမိတ္ခရိုင္ဥကၠဌ ဦးစိုးျမင့္ႏွင့္ ခရိုင္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္နာယကနွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္စု ဥကၠဌ ႏွင့္ လူငယ္အမ်ိဳးသမီးေရးရာ အဖြဲ႔မ်ား စုစုေပါင္း (၈၅) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္……
အခမ္းအနားတြင္ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္စု (၁၉) အုပ္စုအား ဥကၠဌတာဝန္မ်ား ေပးအပ္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

cerdit >>> ခင္မိုးမိတ္