ၿမိဳ႕နယ္/ရပ္ကြက္ လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝး သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက်င္းပ

ရန္ကုန္ မတ္ ၁၂

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္ သဃၤန္းကြၽန္းျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ၿမိဳ႕နယ္/ရပ္ကြက္ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝး ကို ယမန္ေန႔မြန္းလြဲ ၃ နာရီက ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပခ့ဲသည္။

အဆိုပါ လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝးတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ျမတ္ေဇာ္က ရပ္ကြက္ စည္း႐ုံးေရးမွဴးမ်ားအား ရပ္ကြက္ပါတီဥကၠ႒ တာဝန္ေပးအပ္ပြဲကို ယခုလအတြင္း က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆက္လက္ၿပီး ဥပေဒေရးရာေဟာေျပာပြဲ၊ လူငယ္ေရးရာလႈပ္ရွားမႈ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ ေသဒဏ္ေပးေရး၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈပေပ်ာက္ေစေရး ေဆာင္ရြက္ေနမႈကိစၥရပ္မ်ားကို အက်ယ္တဝင့္ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသည္။
ဆက္လက္၍ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ေရးရာတာဝန္ခံမ်ားက မိမိတို႔ေရးရာအလိုက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ နယ္ေျမကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မည႔့္ကိစၥမ်ား၊ ဥပေဒေရးရာေဟာ ေျပာပြဲမ်ားက်င္းပမည့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ လူငယ္ေရးရာ/အမ်ဳိးသမီးေရးရာ အင္အားျဖည့္တင္းေဆာင္ရြက္ေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ရပ္ကြက္ စည္း႐ံုးေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သည္။

ထို႔ေနာက္ ရပ္ကြက္စည္း႐ံုးေရးမွဴးမ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ျမတ္ေဇာ္က ျပန္လည္ညႇိႏိႈင္း ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး အစည္းအေဝးကို ညေန ၅ နာရီတြင္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၾကည္သိန္း(သဃၤန္းကြၽန္း)