ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္း ပုသိမ္ခ႐ုိင္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ဥကၠ႒ အတြင္းေရးမွဴး ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ

ပုသိမ္ မတ္ ၁၂

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီ႐ံုးအစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ယမန္ေန႔နံနက္ ၈ နာရီက ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးဦးသန္းထြန္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ ဦးဉာဏ္လင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ပုသိမ္ခ႐ိုင္ႏွင့္ ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ခုနစ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

ထိုသို႔ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ပါတီစည္း႐ံုးေရးႏွင့္ ပါတီဝင္အင္အား စိစစ္ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈမ်ား၊ ပါတီတြင္း စည္းလံုးညီညြတ္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈမ်ား၊ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈမ်ားကို ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားက အသီးသီးတင္ျပခဲ့ၾကသည္။

ထိုသို႔ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းက တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားကို ျပန္လည္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ပါတီဗဟိုမွ ခ်မွတ္ ထားသည့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းျခင္း၊ ပါတီ၏ အနာဂတ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္အေျခအေနမ်ားကိုလည္း ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Uniondaily