ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက တပ္မေတာ္နယ္လွည့္ေဆးကုသေရးအဖြဲ႕ႏွင့္အတူ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပး


ျပည္ မတ္ ၁၁

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး (အေနာက္ပုိင္း) ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕နယ္ အရာေတာ္အုပ္စု သရက္တစ္ပင္ေက်းရြာႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေက်းရြာမ်ားမွ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား အဆုိပါေက်းရြာရွိ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း (ခြဲ) ၌ ယမန္ေန႔နံနက္ပုိင္းက ေတာင္ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၊ နယ္လွည့္ေဆးကုသေရးအဖြဲ႕မွ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရာ ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးဝင္းထြန္းျမင့္ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားက ပူးေပါင္းကူညီေဆာင္ရြက္ခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

တပ္မေတာ္ နယ္လွည့္ေဆးကုသေရးအဖြဲ႕မွ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္ အ႐ုိးေရာဂါ၊ သြားေရာဂါ၊ ခြဲစိတ္ေရာဂါ၊ သားဖြား/မီးယပ္ေရာဂါ၊ ကေလးေရာဂါ၊ အေထြေထြေရာဂါတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသခံ ျပည္သူ ၂၃၈ ဦးတုိ႔ကုိ လုိအပ္သည့္ ေဆးဝါးကုသမႈမ်ားႏွင့္ ေရာဂါရွာေဖြစမ္းသပ္ကုသေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေပးၿပီး ေဆး႐ုံတက္ေရာက္ကုသရန္လုိအပ္ေသာ လူနာငါးဦးအား ျပည္ၿမိဳ႕ရွိ တပ္မေတာ္ေဆး႐ုံသုိ႔ တက္ေရာက္ ကုသႏုိင္ေရးအတြက္လည္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သူရေအာင္(ျပည္)