အခမဲ့က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လုပ္ေဆာင္

ရန္ကုန္ မတ္ ၁၁

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ၿဖိဳးေစတနာ အခမဲ့ေဆးကုသေရးအဖြဲ႕တို႔ ပူးေပါင္း၍ ယေန႔နံနက္ ၁ဝ နာရီက ဘလုတ္ညြန္႔ေက်းရြာ ကံသာေအးဘုန္းေတာ္ ႀကီးေက်ာင္းတြင္ က်န္းမာေရးအခမဲ့ေစာင့္ေရွာက္မႈ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းကို ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေကာ္မတီဝင္ ေဒၚအိအိလိႈင္၊ ေဒၚစန္းစန္းဝင္း (၁)၊ ေဒၚစန္းစန္းဝင္း (၂) ႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ေဒါက္တာစိုးမင္းႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေဇာ္ဝင္းေအာင္ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းပါတီဝင္မ်ားမွ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပး ခဲ့ၾကရာ လူနာ ၁ဝဝ ေက်ာ္ကို ကုသေပးႏိုင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

 

ထိန္ဝင္း(YGN)