တိုင္းဧရာတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ခ႐ုိင္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ဥကၠ႒ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု

 

မအူပင္ မတ္ ၁ဝ

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး မအူပင္ခ႐ိုင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ံုးတြင္ ယေန႔နံနက္ ၈ နာရီက ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ ဦးဥာဏ္လင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ နယ္ေျမတာဝန္ခံတိုင္းေဒသႀကီးပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးသန္းထြန္းတို႔သည္ မအူပင္ခ႐ိုင္ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဓႏုျဖဴၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ လပြတၱာခ႐ိုင္ ေမာ္လၿမိဳင္ကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ မ်ားမွခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

ထိုသို႔ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ပါတီစည္း႐ံုးေရးႏွင့္ ပါတီဝင္အင္အား စိစစ္ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈမ်ား၊ ပါတီတြင္း စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈမ်ား၊ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈမ်ားကို ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားမွအသီးသီး တင္ျပခဲ့ၾကသည္။

ထိုသို႔ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းက တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဗဟိုမွ ခ်မွတ္ထားသည့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းျခင္း၊ ပါတီ၏အနာဂတ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အေျခအေနမ်ားကို လည္း ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။