ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ဘိလပ္ေျမအိတ္ (၂၀၀) သြားေရာက္လွဴဒါန္းျခင္း


ဖါးေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္ – မတ္လ ၁၁

၁၁-၃-၂၀၁၈ ရက္ေန႕ နံနက္ ၁၀း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌ ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္းႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ဖါးေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္ ဝမ္ေအာင္း (ကယား) ရြာရွိဓမၼဝိရုဠီဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း သို႕ သြားေရာက္ကာ ဆရာေတာ္ေက်ာင္းတိုက္ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ဘိလပ္ေျမအိတ္ (၂၀၀) သြားေရာက္ လွဴဒါန္းၿပီး ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ ဘႏၵေဇာတိကတဇေမဒါနႏၵထံမွ ငါးပါးသီလခံ ေဆာက္တည္ကာ ဆရာေတာ္ဘုရားအား ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္အတူ ကန္ေတာ့ခဲ႕ပါသည္။

ယင္းေနာက္ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌ ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္းႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ဖါးေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္ ဝမ္ေအာင္း(ကယား) ရြာရွိ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုကာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေရွ႕ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ပါတီ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ ပါတီ၀င္မ်ား သိသင့္သိအပ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ပါတီအတြင္းေရးရာ က႑ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြါးေရး၊ လူမႈေရး ႏိုင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအစ ရွိေသာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ေရးရာအလိုက္ ျပည္နယ္တာဝန္ခံမ်ားက အက်ယ္တ၀င့္ ေဆြးေႏြးသြားၿပီး တက္ေရာက္ လာၾကေသာ ပါတီဝင္မ်ားက လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သိရွိလိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္းၿပီး ျပည္နယ္ပါတီအဖြဲ႕မ်ားက ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေျဖၾကားသြားပါသည္။

ယင္းသို႕သြားေရာက္ရာတြင္ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌ ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္း၊ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးေအးေရႊ (ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္) ဦးတင္ဦး၊ ဦးေက်ာ္ျမင့္၊ ဦးရဲဝင္း၊ ဦးေက်ာ္သင္း၊ ေဒၚေမာ္ေမာ္ခိုင္၊ ေဒၚဗ်ားျမာေမာင္၊ ေဒၚေဒါရစ္ေလး၊ ေဒၚနန္းယဥ္သီတာေထြး (ဖါးေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္တာဝန္ခံ) ေဘာလခဲခရိုင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးလွေမာင္ႏွင့္ ေဒၚညိုသက္ထား ဖါးေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌ ဦးခင္ေမာင္ညို၊ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚခင္ႏွင္းယဥ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား ဝမ္ေအာင္း (ကယား) ရြာရွိ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္မ်ား စုစုေပါင္းအင္အား (၁၀၀) ခန္႔ တက္ေရာက္ၿပီး နံနက္ (၁၁း၃၀) နာရီတြင္ ၿပီးစီးေၾကာင္း သိရွိရသည္။