႐ွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္အဖြဲ႕ ခရိုင္/ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ရပ္/ေက်းေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္အဖြဲ႔မ်ားအား လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

 

ကိုးကန္႕ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ုံးသို႔ ႐ွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာလဆိုင္း ျပည္နယ္လူငယ္ေရးရာေကာ္မတီ    ဥကၠဌ ျပည္နယ္ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးစိုင္းခမ္းေကာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳ ေလာက္ကို္င္ခရိုင္ ပါတီဥကၠဌ ဦးထြန္းရင္၊ ခရိုင္အတြင္းေရးမွဴး ဦးလ်ိဳေမာင္ေမာင္တို႔ အဖြဲ႔သည္ ယေန႔ (၈-၃-၂၀၁၈) ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၀၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ခရိုင္/ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ရပ္/ေက်း ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္အဖြဲ႔မ်ားအား လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ၍ လက္ရွိႏုိင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္          စည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္း လူငယ္ေရးရာ၊ သတင္းမီဒီယာကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းမႈေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

Crd;