တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ လုပ္ငန္းစိစစ္ေရးေဆာင္ရြက္

 

ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ျပည္ ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီမွ တုိင္းေဒသႀကီးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဝင္းကုိကုိ ဦးေဆာင္၍ ပါတီလုပ္ငန္းစိစစ္ ေရးအဖြဲ႕တုိ႔သည္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီက ပါတီလုပ္ငန္းစိစစ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ မအူပင္ခ႐ုိင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ႐ုံးခန္းမတြင္ မအူပင္ခ႐ုိင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေဖဦး၊ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးေစာေသာင္းဒန္၊ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ ငန္းစဥ္မ်ားအား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ထူးထူး(ေျမာင္းျမ)