ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအတြင္းေရးမွဴးးႏွင့္အဖြဲ႕ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ရပ္/ေက်းေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

‘ဝ” ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္းေဒသ ဟိုပန္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးတီ႐ုံး၌ ႐ွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအတြင္းေရးမွဴးး ေဒါက္တာလဆိုင္း၊ ျပည္နယ္လူငယ္ေရးရာေကာ္မတီဥကၠဌ ျပည္နယ္ဘ႑ာေရးမွဴးး ဦးစိုင္းခမ္းေကာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳ ၊ ကြမ္းလံုခရိုင္ပါတီ ဥကၠဌ ဦးထြန္းရင္တို႔အဖြဲ႔မွ (၇-၃-၂၀၁၈) ရက္ေန႔ နံနက္ (၀၉း၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ရပ္/ေက်းေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳ းအဖြဲ႔မ်ားအား လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ၍ လက္ရွိႏုိင္ငံေရးအေျခအေန၊ စည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္း၊ လူငယ္ေရးရာ၊ သတင္းမီဒီယာကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။