ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ သတင္းႏွင့္မီဒီယာ ခရိုင္တာ၀န္ခံမ်ား ေတြ႕ဆံုညွိႏွိဳင္းပြဲက်င္းပ

 

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီရံုးတြင္ (၆.၃.၂၀၁၈) ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ သတင္းႏွင့္မီဒီယာ ခရိုင္တာ၀န္ခံမ်ား ေတြ႕ဆံုညွိႏွိဳင္းပြဲကုိ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီရံုးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ တိုင္းအတြင္းေရးမွဴး ဦး၀င္းကိုကို၊ တုိင္းပါတီေကာ္မတီ၀င္ ဦးလွခိုင္၊ တိုင္းသတင္းတာ၀န္ခံ ဦးသန္းထြန္း၊ တက္ေရာက္ၿပီး ပထမဦးစြာ အတြင္းေရးမွဴး ဦး၀င္းကိုကိုမွ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေျပာၾကားၿပီး ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးသတင္းတာ၀န္ခံ ဦးသန္းထြန္းမွ သတင္းမီဒီယာ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခ်ျပေဆြးေႏြးၿပီး တက္ေရာက္လာသည့္ ခရိုင္တာ၀န္ခံမ်ားမွ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးရာ ေန႔လည္ (၂) နာရီတြင္ ၿပီးဆံုးၿပီး အစည္းအေ၀းသုိ႔ ဧရာ၀တီတိုင္းအတြင္းမွ ခရိုင္သတင္းတာ၀န္ခံ (၆) ဦး၊ ခရိုင္အတြင္းေရးမွဴး (၆) ဦးႏွင့္ စုစုေပါင္း (၁၅) ဦးတက္ေရာက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ထူးထူး(ေျမာင္းျမ)