ရပ္/ေက်း ပါတီဥကၠဌ တာဝန္ေပးအပ္ပြဲက်င္းပ

 

နတ္တလင္းၿမိဳ ့နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳ းပါတီရံုးအစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ယေန ့ (၈.၃.၂၀၁၈) ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၀ )နာရီတြင္ နတ္တလင္းၿမိဳ ့နယ္အတြင္းရွိ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္ စု(၈၄) အုပ္စုမွ ရပ္ေက်းစည္းမွဴးမ်ားအား ရပ္ေက်းပါတီဥကၠဌ တာဝန္ေပးအပ္ပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
အဆုိပါအခမ္းအနားသို ့တိုင္းပါတီဒုတိယဥကၠဌ ဦးေအာင္ခ်ိဳဦး၊ တိုင္းပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးသန္းေဇာ္၊ ထြန္း၊ ေဒၚထားထားႏု၊ ခရိုင္ပါတီဥကၠဌ ဦးသိန္းေဇာ္၊ ခရိုင္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေဇာ္ေဝလင္း၊ နတ္တလင္းျမိဳ ့နယ္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီမွ ဥကၠဌအတြင္းေရးမွဴးနွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ေက်းပါတီမွ စည္းမွဴးနွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား စံုညီစြာတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ယေန ့အစည္းအေဝးသို ့ အင္အား (၁၀၀) ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

Crd;