ဗန္းေမာ္ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီမွ တကၠသိုလ္စာေမးပြဲေျဖဆိုမည္႔ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအား စာေရးကိရိယာမ်ား လွဴဒါန္း

 

၇. ၃. ၂၀၁၈ေန႔တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠဌ ဦးသက္၀င္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ားမွ စင့္ကင္ေက်းရြာမွ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္စာေမးပြဲကို အ. ထ. က(၁) ေက်ာင္းသို႔လာေရာက္ေျဖဆိုၾကေသာ ဆရာ/ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေခါက္ဆြဲ. ခဲတံ၊ ေပတံ၊ ခဲဖ်က္၊ ေဘာပင္မ်ားျဖင့္ ေစတနာထက္သန္စြာ တာ၀န္ရိွ ဆရာမထံသို႔ ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

Ami Ko‎