ဒဂံုၿမိဳ႔သစ္(ေျမာက္ပိုင္း) ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ၿဖိဳးေစတနာသြားႏွင့္ခံတြင္း(အခမဲ့)ကြင္းဆင္းကုသ

 

ရန္ကုန္ မတ္ ၇

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ေျမာက္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ၿဖိဳးေစတနာ သြားႏွင့္ခံတြင္း(အခမဲ့) ကြင္းဆင္းကုသေရးအဖြဲ႕မွ (၅ဝ) ရပ္ကြက္ သာသနာ့ေရာင္ျခည္ဓမၼာ႐ံုတြင္ ယေန႔ နံနက္ ၉ နာရီမွ စတင္၍ ၄၉၊ ၅ဝ၊ ၅၁ ရပ္ကြက္မ်ားအတြင္းရွိ သြားႏွင့္ခံတြင္း ေဝဒနာရွင္ ၅၇ ဦးကို အခမဲ့ကြင္းဆင္း ကုသမႈေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ သည္။

အဆိုပါကြင္းဆင္းကုသမႈေဆာင္ရြက္ရာသို႔ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေဇာ္၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းစိုး၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီ ဝင္ ဦးေက်ာ္ထင္၊ ေဒၚဝင္းဝင္းေအာင္၊ ဦးျမင့္ဦး၊ ဦးမင္းေဇာ္ဦး၊ ေဒါက္တာေဇာ္လင္းျပံဳးႏွင့္သြားႏွင့္ခံတြင္းဆရာဝန္ ေဒါက္တာခိုင္ဇင္ ေအာင္၊ ရပ္ကြက္ပါတီ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးစန္းဝင္း၊ ဦးတင္ဆန္း ေအာင္ႏွင့္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

တင္ဆန္းေအာင္