ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီမွ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္မည္

 

ျမစ္ႀကီးနား မတ္ ၆

ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနား ခ႐ုိင္ ဝုိင္းေမာ္ၿမိဳ႕တြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ပါတီမွ ‘လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္’ဟူေသာ ရည္ ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ေပးသည့္ ေႏြ ရာသီ လူငယ္သင္တန္းဖြင့္ပြဲကုိ ယမန္ေန႔က ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေဟာခန္း မ၌ က်င္းပခဲ့ၿပီး အခမ္းအနားသုိ႔ ျမစ္ႀကီးနားခ႐ုိင္ဥကၠ႒ဦးထြန္းေဖ၊ ၿမိဳ႕႔နယ္ပါတီဥကၠ႒ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ ေအာင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ သင္တန္းသား သင္တန္းသူမ်ား စုစုေပါင္း ၆ဝ ခန္႔ တက္ေရာက္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ေႏြရာသီသင္တန္း တြင္ အဂၤလိပ္စာဂရမ္မာသင္တန္း၊ အေျခခံစက္ခ်ဳပ္သင္တန္းႏွင့္ ျမန္ မာ့သုိင္းသင္တန္းတုိ႔ျဖင့္က႑သုံးခု သင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမစ္ႀကီးနားခ႐ုိင္ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ မွ သိရသည္။
”ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သင္တန္းကုိ က႑ သုံးခုခြဲၿပီး ဖြင့္လွစ္သြားမွာ ပါ။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ လူ သားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ဖုိ႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္တဲ့ပါတီရဲ႕ ေရွးလုပ္ငန္းစဥ္က ခ်မွတ္တဲ့မူဝါဒ အရ ဖြင့္လွစ္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျမစ္ႀကီးနားခ႐ုိင္ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ပါတီဥကၠ႒ဦးထြန္းေဖကေျပာသည္။
ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီမွ ဖြင့္လွစ္ ေပးသည့္ ယင္းေႏြရာသီသင္တန္း တြင္ ဂရမ္မာသင္တန္းသား ၅ဝ၊ ျမန္မာ့သုိင္း သင္တန္းသား ၂၆ဦး၊ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္းသား ၂၂ ဦး စုစု ေပါင္း သင္တန္းသား ၉၈ ဦး တုိ႔ သင္ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆုိပါသင္တန္းကုိ ယခုလ ၅ရက္မွ ဧၿပီ ၅ရက္အထိ တစ္ လတိတိ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပး သြားမည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းဆရာ မ်ားအျဖစ္ အဂၤလိပ္စာဂရမ္မာအ တြက္ အျပင္ဆရာတစ္ဦး၊ စက္ ခ်ဳပ္သင္တန္းအတြက္ အိမ္တြင္းမႈ ဆရာမႏွစ္ဦးႏွင့္ ျမန္မာ့သုိင္းပညာ အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အား/ကာမွ ဆရာ တစ္ဦးတုိ႔ျဖင့္ ဝုိင္းေမာ္ၿမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ႕ နယ္ပါတီေဟာခန္းမ၌ သင္ၾကား ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

EPN