ေႏြရာသီအားကစားသင္တန္းတြင္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳ းပါတီဥကၠဌ ၿမိဳ႕နယ္အား/ကာ၏ တာ၀န္ေပးခ်က္အရ ေဘာလံုးနည္းျပအျဖစ္ တာ၀န္ယူေဆာင္႐ြက္

 

(၂၇-၂-၂၀၁၈) ရက္ေန႔ ညေန(၃) နာရီအခ်ိန္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕ မိုးလံုေလလံု အားကစား႐ံု၌ ေႏြရာသီအားကစားသင္တနး္မ်ားျဖစ္သည့္ ေဘာလံုး၊ ေဘာ္လီေဘာ ၊ ဘတ္စကက္ေဘာ၊ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္း၊ ေအရိုးဗစ္၊ ျခင္းလံုး၊ လက္ေဝွ႕၊ အားကစားသင္တန္းမ်ားဖြင့္ပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။
အဆုိပါ ေႏြရာသီအားကစားသင္တန္းတြင္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳ းပါတီဥကၠဌ ဦးခင္ဇာေမာင္သည္ ၿမိဳ႕နယ္အား/ကာ၏ တာ၀န္ေပးခ်က္အရ ေဘာလံုးနည္းျပအျဖစ္ တာ၀န္ယူေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းတြင္ သင္တန္းသား (၁၉၅) ဦး တက္ေရာက္ေၾကာင္း သိ႐ွိရပါသည္။

credit >>> ko zaw