ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပါတီ၀င္အသစ္မ်ား ထပ္မံဝင္ေရာက္လာ

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၊ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ဧကနိေက်းရြာတြင္ ရပ္ေက်းပါတီ ဥကၠဌတာ၀န္ေပးအပ္ပြဲႏွင့္ပါတီ၀င္အဆိုျပဳလႊာေပးအပ္ပြဲက်င္းပခဲ့သည္။
အခမ္းအနားအား ႏိုင္ငံေတာ္အလံအားအေလးျပဳျခင္း ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းသီဆိုျခင္းတို႔ ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။
အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရမွဴး၊တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးနယ္ေျမတာဝန္ခံေဒါက္တာေက်ာ္ေက်ာ္ေဌး၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသန္းေအာင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေနမ်ိဳး ၊ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးေမာင္စိန္ ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္ေက်းရြာပါတီမ်ားႏွင့္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေထာက္ခံအားေပးေသာ ျပည္သူမ်ားအင္အား ၂၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
အခမ္းအနားတြင္ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေက်ာ္ေက်ာ္ေဌးမွအဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး၊ရပ္ေက်း ပါတီ ဥကၠ႒ မ်ားအားတာဝန္ေပးအပ္ခဲ့သည္။
ယင္းအခမ္အနားတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ မူဝါဒ ၊လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႀကိဳက္ႏွစ္သည့္အတြက္ ဖာေခ်ာင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ဧကနိေက်ရြာအုပ္စု၊ေက်ာကၠညႇာေက်းရြာအုပ္စု မ်ားမွ ပါဝင္ အသစ္ အင္အား (၇၃)ဦးမွပါတီဝင္ အဆိုျပဳလႊာေပးအပ္ေၾကာင္း သိ႐ွိရပါသည္။