ျမင္းၿခံခရုိင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ႏုိင္ငံေရးစီမံခန္႔ခြဲမွဳ (ဆင့္ပြား) သင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပ

 

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ ႏုိင္ငံေရးစီမံခန္႔ခြဲမွဳ (ဆင့္ပြား) သင္တန္း ျမင္းၿခံခရိုင္သင္တန္းကို ျမင္းၿခံခရိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးခန္းမတြင္ က်င္းပၿပီး သင္တန္းဖြင့္ပြဲ အဖြင့္အမွာစကားကို ဗဟိုပါတီ ေကာ္မတီဝင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ႀကီး ဦးဝင္းေမာင္မွ ေျပာၾကားၿပီး သင္တန္းတက္ေရာက္သူ (၅၂) ႏွင့္ တိုင္းခရိုင္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ျမင္းၿခံခရိုင္အတြင္းရွိ ေလးၿမိဳ႕နယ္မွ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ျပီး သင္တန္းကို (၁၀း၀၀) နာရီအခ်ိန္မွာ ေအာင္ျမင္စြာဖြင့္လွစ္နိဳင္ခဲ႔ပါသည္။