အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္ႏိုင္၀င္း ပါတီ၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားရွင္းလင္းေဆြးေႏြး

 

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ တိုင္းခရုိင္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား ဥကၠ႒အတြင္းေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုပြဲအား ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္ ဗုိလ္ျမတ္ထြန္း ရိပ္သာ(တံတား)တြင္ေတြ႔ဆံု၍ ပါတီ၏ ေရွလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။
အခမ္းအနားသို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္ႏိုင္၀င္း၊ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္း ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးေအာင္တင္ျမင့္၊ေဒါက္တာပြင့္ဆန္း
ဗဟုိအလုပ္မႈေဆာင္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးညဏ္လင္းတို႔တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။