ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီတြင္ေတြ႕ဆုံပြဲအခမ္းအနားက်င္းပျပဳလုပ္

 

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပို္င္း ျပည္နယ္အတြင္းေရးမွဴးေဒါက္တာလဆိုင္း ဘ႑ာေရးမွဴးဦးစုိင္းခမ္းေကာ္ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ဦးခင္ေမာင္ခ်ဳိတို႔ပါဝင္ေသာျပည္နယ္အဖြဲ႕သည္ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရံုး အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ၂၀၁၈ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၂ နာရီအခ်ိန္ကေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ပါတီတြင္ ေတြ႕ဆုံပြဲအခမ္းအနားက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔ရာ ျပည္နယ္အတြင္းေရးမွဴးေဒါက္တာလဆိုင္းမွအဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ႔သည္ ။

ဆက္လက္၍ျပည္နယ္လူငယ္ေရးရာတာဝန္ခံဦးစိုင္းခမ္းေကာ္မွပါတီလူငယ္ေရးရာကိစၥရပ္မ်ား မီဒီယာကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြး က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔ၿပီး ၂၅- ၂ – ၂၀၁၈ ရက္ေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္သည့္ နိုင္ငံေရးပါတီ ( ၂၁ ) ပါတီေတြ႕ဆုံပြဲမွေကာက္နုတ္ခ်က္ ၇ ခ်က္ကိုဖတ္ၾကားခဲ႔သည္ ။

၎ေနာက္ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ဦးခင္ေမာင္ခ်ဳ္ိမွလက္ရွိနိုင္ငံေရးအေနအထားမ်ားကိုေျပာၾကားခဲ႔ၿပီးတက္ေရာက္လာသူၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ားနွင့္ရပ္ေက်းစည္းရံုးေရးမွဴးမွအသီးသီးေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကားခဲ႔သည္ ။ ၎ေနာက္ျပည္နယ္အတြင္းေရးမွဴးေဒါက္တာလဆိုင္းမွနိဂုံးခ်ဳပ္စကားေျပာၾကားကာေတြ႕ဆုံပြဲအခမ္းအနားကိုရုပ္သိမ္းခဲ႔သည္ ။

အခမ္းအနားသို႔ေက်ာက္မဲခရိုင္ေကာ္မတီဝင္ဦးတိုးေအာင္ ၿမိဳ႕နယ္နာယကမ်ားျဖစ္ေသာဦးေအာင္သိန္းဦးစံရ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒ဦးခင္ဇာေမာင္ အတြင္းေရးမွဴးဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဦးနွင့္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား ရပ္/ေက်းစည္းမွဴးမ်ားစုစုေပါင္း ၇၀ ဦးခန္႔တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကသည္ ။

မဂၤလာထြန္း ( ေက်ာက္မဲ )