ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ နန္းမယ္ခံုၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕မ ကယန္းရပ္ကြက္ ပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုပြဲ

 

ယေန႕(၂၅ -၂ – ၂၀၁၈) ရက္ေန႔ ေန႕လည္ (၁း၀၀) နာရီအခ်ိန္ တြင္ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ နန္းမယ္ခံုၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕မကယန္းရပ္ကြက္ လူငယ္ရိပ္သာတြင္ ပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုပါသည္။
ယင္းေတြ႕ဆံုရာတြင္ ျပည္နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌႏွင့္အဖြဲ႕မ်ားက လက္ရွိနိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရးကိစၥရပ္မ်ားေဆြးေႏြးျခင္း၊ လူငယ္ေရးရာ၊ အမိ်ဳးသမီးေရးရာ၊ အလုပ္သမားႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာ ေရွ့လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ပါတီေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးပါတီဝင္မ်ားနွင့္ အျပန္အလွန္ အက်ယ္တ၀င့္ ေဆြးေႏြးသြားပါသည္။
အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲသို႕ ကယားျပည္နယ္၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၊ ျပည္နယ္ေကာ္မတီ၀င္ ေဒၚေမာ္ေမာ္ခိုင္ႏွင့္ ေဒၚေဒါရစ္ေလး၊ လိြဳင္ေကာ္ခရိုင္၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ခရိုင္ေကာ္မတီ၀င္ ဦးသူးရယ္၊ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠဌ ေဒၚေမရီယန္၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦး၀ီလွ်ံေဇာ္ထိုက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ ၀င္မ်ား၊ နန္းမယ္ခံုၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕မကယန္းရပ္ကြက္ရွိ ပါတီ၀င္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ား စုစုေပါင္းအင္အား (၄၀)ေက်ာ္ တက္ေရာက္ကာ ေတြ႕ဆံုပြဲကို ညေန (၃း၀၀) နာရီ တြင္ ၿပီးစီးေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Crd;