ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင္႕ဖြံ့ၿဖိဳးေရးပါတီဌာနခ်ဳပ္ လမ္းရွစ္လမ္းကြန္ကရစ္ခင္းက်င္းရန္ ေငြလွဴဒါန္း

 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ လႈိင္ သာယာၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁၁)ရပ္ကြက္ ေအာင္မဂၤလာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းဝင္းအတြင္းရွိ လမ္းေပါင္း ရွစ္လမ္းကို ကြန္ကရစ္ထပ္ပိုးလႊာ ခင္းက်င္းႏိုင္ရန္ အတြက္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဌာနခ်ဳပ္မွ အလွဴေငြက်ပ္သိန္း၂ဝ လွဴဒါန္းပြဲ အခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ဇမၺဴေရာင္ပန္းဘုန္းေတာ္ ႀကီးေက်ာင္း၌ က်င္းပခဲ့သည္။

အဆုိပါလွဴဒါန္းပြဲအခမ္းအနား သို႔ေအာင္မဂၤလာေက်ာင္းဝင္းလမ္း ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ဇမၺဴေရာင္ပန္းေက်ာင္းထိုင္ဆရာ ေတာ္အရွင္ယႆိႏၵ၊ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဌာန ခ်ဳပ္ကိုယ္စား ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာစန္းစန္းႏြယ္၊ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရး ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးခင္ေမာင္တင့္၊ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးမ်ဳိးေဇာ္ႏွင့္ခ႐ိုင္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ဦးေဇယ်ာေအာင္ ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ ကြက္ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ေကာ္မတီဝင္ မ်ား၊ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးအမ်ဳိးသမီးေရးရာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ေအာင္မဂၤလာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ဝင္းအတြင္းရွိလမ္းမ်ားကိုကြန္ကရစ္ ထပ္ပိုးလႊာခင္းက်င္းေပးႏုိင္ရန္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဌာနခ်ဳပ္မွလွဴဒါန္း ေသာ အလွဴေငြက်ပ္သိန္း၂ဝအား ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးေဒါက္တာစန္း စန္းႏြယ္ႏွင့္အဖြဲ႕ကလမ္းျဖစ္ေျမာက္ ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ဆရာေတာ္ထံ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းခဲ့သည္။ ထို႔ ေနာက္ ေဒါက္တာစန္းစန္းႏြယ္က ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ုံးတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရပ္/ေက်းအမ်ဳိးသမီးထုႏွင့္ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ုံးတြင္ဖြင့္လွစ္ထား ေသာႏိုင္ငံေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ(ဆင့္ပြား) သင္တန္း(၂/၂ဝ၁၈)၌ သင္ခန္းစာ ဆက္လက္ပို႔ခ်ခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။

ျမင့္သိန္း(လႈိင္သာယာ)