ပဲခူး (အေနာက္) ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ႏိုင္ငံေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ (ဆင့္ပြား) သင္တန္းဖြင့္

 

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး (အေနာက္ပိုင္း) ျပည္ခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ုံးအစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ယမန္ေန႔နံနက္ပိုင္းက ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး (အေနာက္ပိုင္း) ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ႀကီးမွဴးဖြင့္လွစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ (ဆင့္ပြား) သင္တန္း (၂/၂ဝ၁၈) သင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအာင္ခ်ဳိဦး တက္ ေရာက္ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။
သင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးပါတီဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအာင္ခ်ဳိဦးႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ျပည္ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေဇာ္ေဌး၊ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚေဆြေဆြသင္းႏွင့္ ခ႐ိုင္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ သာယာဝတီခ႐ိုင္အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဇာ္ေဝလင္းႏွင့္ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ျပည္ႏွင့္ သာယာဝတီခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ သင္တန္းနည္းျပဆရာမ်ား၊ သင္တန္းသားမ်ားအပါအဝင္ စုစုေပါင္းအင္အား ၁ဝဝ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါသင္တန္းတြင္ ပါတီဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္း၊ လူထုေဟာေျပာမႈ၊ ႏိုင္ငံတကာေရးရာ၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရး၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ေခါင္းေဆာင္မႈ အစရွိေသာ ဘာသာရပ္မ်ားကို ပို႔ခ်သြားမည္ျဖစ္ကာ သင္တန္းကာလမွာ ယခုလ ၂၄ ရက္မွ ယေန႔၂၆ ရက္အထိ နံနက္ ၈ နာရီခြဲမွ ညေန ၄ နာရီႏွင့္ ည ၇ နာရီမွ ၉ နာရီအထိ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
သင္တန္းဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ရျခင္းမွာ အဆင့္ဆင့္ေသာ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၏ အရည္အခ်င္းမ်ား တိုးတက္ျမင့္မား လာၿပီး အနာဂတ္ကာလတြင္ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာရန္အတြက္ သင္တန္းမ်ားအား စဥ္ဆက္မျပတ္ပို႔ခ်ကာ ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

သူရေအာင္ (ျပည္)