ဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္းလွဴပြဲ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီမွ ပါဝင္လွဴဒါန္း

 

ဒကိၡဏသိီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ေအာင္ျမင္အုပ္စု ေ႐ွးေဟာင္းသမုိင္းဝင္ ရန္ေအာင္ျမင္ေရႊလက္လွဘုရားတြင္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ဗုဒၶပူဇနိယပြဲေတာ္ႏွင့္ (၈၆)ႀကိမ္ေျမာက္ ဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္းလွဴပြဲအား ၂၅ -၂-၂၀၁၈ ရက္ေန႔ ေန႔လည္(၁)နာရီတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
ဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္းလွဴပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွဗဟုိအတြင္းေရးမွဴးဦးတင္ေအာင္ခ်စ္ ၊ ဌာနခ်ဳပ္မွဴး ႏွင့္ ဌာနမွဴးမ်ား ၊ ပါတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။