စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ေရႊဘုိခ႐ုိင္အတြင္း႐ွိၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ရပ္/ေက်းဥကၠ႒တာဝန္ေပးအပ္ပြဲတက္ေရာက္

 

ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီးပါတီဥကၠဌ ေဒါက္တာျမင့္သိန္းသည္  ၂၂-၂-၂၀၁၈ ရက္ေန႔နွင့္ ၂၃-၂-၂၀၁၈ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ေရႊဘိုခရိုင္အတြင္းရိွ ေရဦးျမိဳ႕နယ္၊ ဒီပဲယင္းျမိဳ႕နယ္နွင့္ဝက္လက္ျမိဳ႕နယ္ပါတီရံုးမ်ား၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည္႔ ရပ္/ေက်း ပါတီဥကၠဌမ်ား တာဝန္ေပးအပ္ပြဲမ်ားသို႔ တတ္ေရာက္၍ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ႔ကာ ခန္႔အပ္လႊာမ်ားေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ခဲ႔ပါသည္။

အဆိုပါတာဝန္ေပးအပ္ပြဲမ်ားသို႔ တိုင္းပါတီဥကၠဌႏွင့္အတူ တိုင္းပါတီေကာ္မတီဝင္ ေရႊဘိုခရိုင္တာဝန္ခံဦးသန္းဝင္းထြန္း၊ေရႊဘိုခရိုင္ပါတီဥကၠဌ ဦးစိုးေအးနွင့္ခရိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ၊ျမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠဌမ်ား၊ျမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ျမိဳ႕နယ္အသီးသီးရိွ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စုအလိုက္ ရပ္/ေက်းပါတီ ဥကၠဌမ်ား
တတ္ေရာက္ခဲ႔ၾကပါသည္။