ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဒကိၡဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအားဂုဏ္ျပဳဆုခ်ီးျမႇင့္

 

ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးေဝလြင္က ျပည္ ေထာင္စုနယ္ေျမအတြင္းရွိ ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳး ၿမိဳ႕နယ္ပါတီမ်ားတြင္ ပါတီဝင္ ႏွစ္စဥ္ေၾကးအမ်ားဆံုး ေကာက္ခံ ရရွိေပးေသာ ဒကိၡဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ ပါတီအား ဂုဏ္ျပဳဆုေငြ ေျခာက္ သိန္း ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။

ဒကိၡဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီသည္ ေနျပည္ေတာ္အတြင္း ရွိ အျခားၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီမ်ားထက္ ပိုမို၍ ပါတီဝင္ ႏွစ္စဥ္ေၾကးေကာက္ခံ၍ ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးပါတီဌာနခ်ဳပ္သို႔ ေပးသြင္းႏိုင္ သျဖင့္ ဦးေဝလြင္က ဂုဏ္ျပဳဆု ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္ ဇဗၺဴသီရိၿမိဳ႕ နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ျပည္ေထာင္စုနယ္ ေျမ႐ုံးတြင္ ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီခြဲ ၌ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးေဝလြင္က တိုင္း ေဒသႀကီး၊ ခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ တြင္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ၊ ျပည္ ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီဥကၠ႒ ဦးေဝလြင္ကပါတီ၏ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား ေဆြးေႏြး ခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္လာသူမ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္၍ ျဖည့္ဆည္းေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးပါတီဝင္ႏွစ္စဥ္ ေၾကး ေကာက္ခံေပးသြင္းႏိုင္ခဲ့ေသာ ဒကိၡဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ပါတီကို ဂုဏ္ျပဳဆုေငြေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ရာ ဒကိၡဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မ်ဳိးႏိုင္က လက္ခံရယူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီနာယက မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးခင္ေမာင္ေဌးႏွင့္ဦးမွတ္ႀကီး၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေဌးဝင္းႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ခ႐ုိင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒မ်ား တက္ ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး မြန္းလြဲ ၁ နာရီခြဲတြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲၿပီးဆံုး ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေပၚဦး