မိုးေကာင္းျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီမွ အေျခခံစက္ခ်ဳပ္သင္တန္းဖြင္႕

 

မိုးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက ႀကီးမွဴး၍ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အေထာက္အကူျပဳ အေျခခံစက္ခ်ဳပ္သင္တန္းဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေနမႈကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ရက္က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

ဝင္းေအာင္