ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္မ်ား စုေပါင္း၍ ေသြးလႉဒါန္း

 

ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးရဲထြဋ္ေအာင္ ဦးေဆာင္၍ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံၿဖိဳးေရးပါတီ ဌာနခ်ဳပ္မွ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္အတူ ေနျပည္ေတာ္ ကုတင္ ၁၀၀၀
ေဆး႐ုံႀကီးတြင္အေရးေပၚေသြးလိုအပ္ေနေသာ လူနာမ်ားအား စုေပါင္း၍ ေသြးလႉဒါန္းခဲ့သည္။