လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ မေထာခူေက်းရြာအုပ္စု ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုပြဲ

 

လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ မေထာခူေက်းရြာအုပ္စု ေလာလာ လိေက်းရြာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ဝမ့္ကြန္ႏွင့္ ေလာလာလိရြာပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ယေန႔နံနက္ ၁ဝ နာရီခြဲတြင္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုသည္။

ယင္းသုိ႔ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ျပည္နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ၊ လိြဳင္ေကာ္ခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ လိြဳင္ ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႕မ်ားက ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီေရွ႕ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ပါတီလုပ္ငန္း စဥ္မ်ား၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ားသိသင့္ သိအပ္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြား ေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး အစရွိေသာကိစၥရပ္မ်ားအား အက်ယ္တဝင့္ေဆြး ေႏြးခဲ့သည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲသို႕ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးပါတီ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ဦးေက်ာ္သင္း (လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ နယ္ေျမတာဝန္ခံ)ႏွင့္ ေဒၚဗ်ား ျမာေမာင္၊ လိြဳင္ေကာ္ခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ခ႐ိုင္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေရႊ၊ အတြင္းေရးမွဴးဦးကူးရယ္ ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ႐ံုးအဖြဲ႕မ်ား၊ ဝမ့္ကြန္ ႏွင့္ ေလာလာလိေက်းရြာရွိ ပါတီဝင္မ်ား၊ အမ်ဳိး သမီးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ား စုစုေပါင္းအင္အား ၁ဝဝ ေက်ာ္တက္ေရာက္ကာ ေတြ႕ဆံုပြဲကို မြန္းလြဲ ၁၂ နာရီ ၁၅မိနစ္တြင္ ၿပီးစီးေၾကာင္း သိရသည္

မေမာင္(ခ်ိကယ္သူ)