မင္းဘူးခရိုင္ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ပုံမွန္အစည္းအေဝးႏွင့္ ခရိုင္စည္းရုံးေရးေကာ္မတီအစည္းအေဝးက်င္းပ

 

၂၂.၂.၂၀၁၈ ရက္ေန႔ မင္းဘူးခရိုင္ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ပုံမွန္အစည္းအေဝးႏွင့္ ခရိုင္စည္းရုံးေရးေကာ္မတီအစည္းအေဝးကို မင္းဘူးခရိုင္ရုံးခန္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ တိုင္းပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္သူဦး၊ ခရိုင္အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိန္ေရႊမင္းႏွင့္ ခရို္င္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ မင္းဘူး/ပြင့္ျဖဴ ၊ စလင္း၊ ငဖဲ၊ ေစတုတၲရာ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ ခရိုင္စည္းရုံးေရးေကာ္မတီဝင္မ်ား တတ္ေရာက္ႀကပါသည္။

Crd;