ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟုိအတုိင္ပင္ခံ သီရိပ်ံခ်ီ ဦးသိန္းေအာင္မွ ေမာ္လၿမိဳင္ကြ်န္းၿမိဳ႕ “သမၼာသမၺဳ ဒၶ” ၿမိဳ႕ဦးေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး တည္ထားကိုးကြယ္မႈအတြက္ အလွဴေငြမ်ားလွဴ ဒါန္းျခင္း

 

ျပည္ထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအတိုင္ပင္ခံ၊ ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္(ၿငိမ္း) သီရိပ်ံခ်ီ ဦးသိန္းေအာင္ႏွင့္ဇနီး ေဒၚခင္ေဌးျမင့္ မိသားစုမွေမာ္လၿမိဳင္ကြ်န္းၿမိဳ႕တြင္ တည္ထားကိုးကြယ္ရန္ တည္ေဆာက္လွ်က္ရွိေသာ “သမၼာသမၺဳ ဒၶ” ၿမိဳ႕ဦး ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးသို႔ အလွဴ ေတာ္ေငြ (၅)သိန္း လွဴ ဒါန္းခဲ့ပါသည္.။

ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌႏွင့္ အဖြဲ႔မွ ၂၀.၂.၂၀၁၈ေန႔ ေန႔လည္ ၁၂:၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ကိုယ္စား သြားေရာက္ဖူးေျမွာ္ လွဴ ဒါန္းခဲ့ၾကပါသည္။

#အဆိုပါ အလွဴ ရွင္သည္ သမိုင္းဝင္ျဖစ္မည့္ ၿမိဳ႕ဦးေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး တည္ထားကိုးကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၿမိဳ႕ဦးၿမိဳ႕ထိပ္ အထြတ္အျမတ္ျဖစ္သည့္ “ေျမေနရာ”(ဘုရားဝတၱကေျမ) အား၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ခြင့္ျပဳ သတ္မွတ္ ေပးခဲ့သည့္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။

U Myint Ag