ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ေက်းလက္ေနေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ

 

ယမန္ေန႔မြန္းလဲြပိုင္းတြင္ ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕နယ္ ႀကိဳ႕ပင္သာအုပ္စု ခုံႀကီး စြန္းေက်းရြာ၌ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ေဒၚထားထားႏု (ပဲခူး-အေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီေကာ္မတီဝင္)၊ ေဒၚေဆြေဆြသင္း (ခ႐ိုင္အတြင္းေရးမွဴး)၊ ေပါင္းတည္တာဝန္ခံႏွစ္ဦးႏွင့္အတူ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠ႒၊ ၿမိဳ႕နယ္ေရးရာေကာ္မတီဝင္မ်ားလိုက္ပါလ်က္ ေဒသခံေက်းလက္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုကာ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပါတီေရးရာသေဘာထားမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေရးရာအလိုက္ဖြဲ႕စည္းေရးမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

ဆက္လက္၍ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ သိရွိလိုမႈေမးျမန္းခ်က္မ်ားကုိ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒က ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဟန္ဝင္းေရႊ(ေပါင္းတည္)