ေျမာက္ဦးခရိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ လူငယ္ေတြ႕ဆံုပြဲက်င္းပ

 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ(၂၀)ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ(၁၁း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳနယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရံုး အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ လူငယ္ေတြ႕ဆံုပြဲႏွင့္ ဖိုရပ္ငယ္တခုကို က်င္ပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ေျမာက္ဦးခရိုင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးလွသာထြန္းမွအဖြင့္ အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ျမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ဦးေမာင္လွေ၀မွ လူငယ္ေတြ႕ဆံုပြဲက်င္းပရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးလည္းေကာင္း ေရွ႔ဆက္ၿပီးလူငယ္မ်ား၏ အခန္းက႑မ်ားကိုရွင္လင္းေျပာၾကားကာ တက္ေရာက္လာၾကေသာ လူငယ္ (၅၀) တို႔မွလည္းအုပ္စုလိုက္ဖြဲ႔ၿပီး ဖိုရမ္မ်ားျပဳလုပ္ေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္းႏွင့္ အစည္းအေ၀းကို ညေန (၁၆း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာၿပီးဆံုးခဲ့ၾကပါသည္။

Crd;