လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီေ လာပိတ ေက်းရြာအုပ္စု ပါတီ၀င္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုပြဲ

 

လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉

(၁၉ -၂ – ၂၀၁၈)ရက္ေန႔ နံနက္(၁၀း ၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ေလာပိတေက်းရြာအုပ္စု၊ ဆိုလဆယ္ ေက်းရြာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုပါသည္။
ယင္းေတြ႕ဆံုရာတြင္ ျပည္နယ္ျပည္ခို္င္ၿဖိဳးပါတီ၊ လိြဳင္ေကာ္ခရိုင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီႏွင့္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌႏွင့္အဖြဲ႕မ်ားက ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေရွ႕ဆက္ လက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ပါတီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ ၂၀၂၀ ပါတီ ေအာင္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ပါတီ၀င္မ်ားသိသင့္သိအပ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြါးေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအစရွိေသာကိစၥရပ္မ်ားအား အက်ယ္တ၀င့္ ေဆြးေႏြးသြားပါသည္။
၄င္းေတြ႕ဆံုပြဲသို႕ ကယားျပည္နယ္၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၊ ျပည္နယ္ေကာ္မတီ၀င္ ဦးေက်ာ္သင္း(လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္နယ္ေျမတာ၀န္ခံ)၊ လိြဳင္ေကာ္ခရိုင္၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးကြယ္ရယ္ဖိုးႏွင့္ ခရိုင္ေကာ္မတီ၀င္ ဦးစူးရယ္၊ လိြဳင္ေကာ္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌ ဦးေမာင္ေရႊ၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးကူးရယ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ရံုးအဖြဲ႕မ်ား၊ ေလာပိတေက်းရြာအုပ္စုရွိပါတီ၀င္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ား စုစုေပါင္းအင္အား(၁၅၀)ဦးခန္႕တက္ ေရာက္ကာ ေတြ႕ဆံုပြဲကို နံနက္(၁၁း၃၀)နာရီတြင္ ၿပီးစီးေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Crd;