ကယားျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ကယားလီအမ်ိဳးသားလူငယ္ညီလာခံက်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ အလွဴေငြေပးအပ္ျခင္း

 

(၂၀-၂-၂၀၁၇)ရက္္ေန႕၊ေန႕လည္(၂း၃၀)နာရီတြင္ကယားျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီရံုးတြင္ ျပည္နယ္ပါတီ ဥကၠဌ ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္းမွ ကယားလီအမ်ိဳးသားလူငယ္ညီလာခံက်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ ကယားအမ်ိဳးသားလူငယ္ ဦးပိုးရယ္ခူးတေလထံ အလွဴေငြက်ပ္(၁)သိန္းတိတိ ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ပါေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Crd;