မိုးမိတ္ခ႐ိုင္တြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရရရွိေရး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပး

 

မိုးမိတ္ခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အတြင္းေရးမွဴးဦးျမင့္လိႈင္၊ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးတိုးျမင့္ေအာင္၊ မဘိမ္းျမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠ႒ဦးေဇာ္လြင္၊ ျမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးခင္ေမာင္ေရႊ၊ ျမိဳ႕နယ္လူငယ္ေရးရာေကာ္မတီဥကၠ႒ဦးစုိင္းေမာင္ေမာင္ေက်ာ္ တို႔သည္ ယမန္ေန႔နံနက္ ၁ဝ နာရီက မလိႈင္ကုန္းေက်းရြာအုပ္စု မလိႈင္ကုန္းေက်းရြာသို႔ေရာက္ရွိျပီး ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ၍္ လယ္ႀကီးကြင္းရွိေရေသာက္ ဧရိယာဧက ၅၄ဝ ေရရရွိ ေရးအတြက္ ေရးသြင္းေျမာင္းတူးေဖာ္ေရးကိစၥမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးခ့ဲသည္။

ထို႔ေနာက္ မြန္းလြဲ ၁နာရီတြင္ အင္ေလွာ္ေက်းရြာသို႔ ေရာက္ ရွိၿပီး ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံကာ အင္မလယ္ေခ်ာင္းကို အေျခခံၿပီး စိုက္ပ်ဳိးေရရရွိေရးအတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ဆည္ရရွိေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာႏွင့္ ေပါင္းစပ္ ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

ေဇာ္လြင္