ကယားျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီျ ပည္နယ္၊ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီလုပ္ငန္းညွိႏိွဳင္း အစည္းအေ၀းက်င္းပ

 

လိြဳင္ေကာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆

၁၆-၂-၂၀၁၈ ရက္ေန႔ ေန႕လည္ (၁း၀၀) နာရီ အခ်ိန္တြင္ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီႏွင့္ ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ လုပ္ငန္းညွိႏိွဳင္း အစည္းအေ၀းကို ျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရံုး အစည္းအေ၀းခန္း တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။
ပထမဦးစြာ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠဌ ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္းမွ အမွာစကားေျပာၾကားပါသည္။ ယင္းေနာက္ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္လူငယ္ေရးရာတာဝန္ခံ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးမွ ေဆြးေႏြးတင္ျပပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ အသီးသီးမွ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်ျပေဆြးေႏြးပါသည္။ တက္ေရာက္လာၾကေသာ လိြဳင္ေကာ္ခရိုင္၊လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္၊ ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္ ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္၊ ဖါးေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မယ္စဲ႕ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠဌမ်ား မွ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ပါတီလုပ္ငန္းမ်ားအား အသီးသီး ေဆြးေႏြး တင္ျပၾကပါသည္။
၄င္းအစည္းအေ၀းသို႕ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠဌ ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္း၊ ျပည္နယ္ပါတီနာယက ဦးေတာ့ရယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား လိြဳင္ေကာ္ခရိုင္၊ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္၊ ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္ ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္၊ ဖါးေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မယ္စဲ့ၿမိဳ႕နယ္ အသီးသီးမွ ပါတီဥကၠဌတို႕တက္ ေရာက္ကာ စုစုေပါင္း အင္အား (၁၉) ဦးတက္ေရာက္ ၿပီး အစည္းအေ၀းကို ေန႕လည္( ၃း၄၅ )နာရီ အခ်ိန္တြင္ ၿပီးစီးေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Crd;