သံတြဲျမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင္႔ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ႏိုင္ငံေရးဆင္႔ပြားသင္တန္းအမွတ္ ၁/ ၂ဝ၁၈ ဖြင့္လွစ္

 

ရခိုင္ျပည္နယ္သံတြဲခ႐ိုင္သံတြဲ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရး ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွႀကီးမွဴးက်င္းပ သည့္ ႏိုင္ငံေရးစီမံခန္႕ခြဲမႈသင္တန္း ၁/၂ဝ၁၈ ဖြင့္ပြဲကိုက်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ ဗဟို ေကာ္မတီဝင္ ဦးလွဟန္၊ ျပည္နယ္ ေကာ္မတီဝင္ ဦးတင္ေမာင္သန္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ႏွင့္ ခ႐ုိင္ ေကာ္မတီဝင္ေဒၚဝင္းမင္းမာထြန္း၊ ဦးသန္းစိုး၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးစန္းႏုိင္၊အတြင္းေရးမွဴးဦးၾကည္ေရႊ၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ ေက်းေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ သင္တန္း သား သင္တန္းသူမ်ားတက္ေရာက္ ခဲ့ၾကၿပီး ၁/၂ဝ၁၈ ဆင့္ပြားသင္ တန္းကို ေအာင္ျမင္စြာဖြင့္လွစ္ခဲ့ ေၾကာင္းသိရသည္။

သိန္းအုပ္