သာေကတၿမိဳ႔နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ၾကာသပေတးေန့တိုင္း အ႐ုဏ္ဆြမ္းေလာင္းလွဴ

 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သာေကတၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ပါတီဝင္မ်ားသည္ၾကာသပေတးေန႔နံနက္တိုင္း ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ံုးေရွ႕တြင္ အ႐ုဏ္ဆြမ္းႏွင့္ ဆြမ္းဟင္းမ်ား ေလာင္းလွဴလ်က္ရွိရာ ယေန႔နံနက္ ၅နာရီက အလွဴရွင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးညြန္႔ေဖမိသားစုႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ားက အ႐ုဏ္ဆြမ္းေလာင္းလွဴခဲ့ၾကသည္။

TKA(သာေကတ)