လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါတီမဲ႐ႈံး၍ နီေပါဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏုတ္ထြက္

ခတၱမႏၵဴ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅

နီေပါဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ၎၏ပါတီက လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲ႐ႈံးၿပီးေနာက္ ႏုတ္ထြက္လိုက္ရရာ အစိုးရသစ္တစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္းဖို႔ရန္ ရွိေနသည္။

ႏိုဝင္ဘာႏွင့္ ဒီဇင္ဘာက ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီးသတ္ ရလဒ္ထြက္လာၿပီးေနာက္တစ္ရက္တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွားဘာဟာေဒါဒူးဘားက ရာထူးက ႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း ေၾကညာျခင္း ျဖစ္သည္။

၎၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ သက္တမ္း ကိုးလအတြင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို က်င္းပေစခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဒူးဘား၏ နီေပါကြန္ဂရက္ပါတီက မဟာမိတ္ဖြဲ႔ထားေသာ အဓိကကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွစ္ခုကို အေရးနိမ့္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ပါတီႏွစ္ရပ္အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္သစ္တြင္ အမ်ားစုျဖစ္လာေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

နီေပါကြန္ျမဴနစ္ပါတီ Unified Marxist Leninist ပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္ ခါဒဂါပရာဆက္အိုလီက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္ျဖစ္လာရန္ ရွိေနသည္။

ဒူးဘားသည္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္က ပထမဆုံး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏွစ္တာဝန္ ထမ္းရြက္ခဲ့သူျဖစ္သည္။

၎၏ ဒုတိယသက္တမ္းတြင္ ယခင္ဘုရင္ေဟာင္းျဖစ္သူ ဂ်န္းနီဒရာက ဒူးဘားသည္ အရည္အခ်င္း ညံ့ဖ်င္းသည္ဆိုကာ ရာထူးက ဖယ္ရွားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဒူးဘားသည္ တတိယသက္တမ္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ရစဥ္အတြင္း အာဏာအျပည့္အဝ ရယူႏိုင္ၿပီးေနာက္ ဘုရင္ဂ်န္းနီဒရာကို ျပန္လည္ဖယ္ရွားခဲ့သည္။

၂၀၀၆ ခုႏွစ္အတြင္းက ဆႏၵျပပြဲမ်ားေၾကာင့္လည္း ဘုရင္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ နိဂုံးခ်ဳပ္သြားၿပီး လႊတ္ေတာ္ကလည္း ရာစုမ်ားစြာ သက္တမ္းရွိသည့္ ဘုရင္စနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းေရး မဲေပးခဲ့သည္။ 

-Ref; AFP